Tájékoztatás a Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai, módszertani megalapozása és a program kísérése című kiemelt projekt megvalósulásáról és zárásáról
2016. január 12. kedd, 09:06

Sajtóközlemény 2012. május 1. és 2015. november 30. között valósult meg a TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001 azonosítószámú “A Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai, módszertani megalapozása és a program kísérése” című kiemelt projekt konzorciumi együttműködésben. A konzorcium tagjai közé tartozott a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, illetve a konzorcium vezetését a Wekerle Sándor Alapkezelő (később mint Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal) látta el. 2013. január 1-jétől a konzorcium vezetése és a kiemelt projekt szakmai irányítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz került, a szervezet ezeket a feladatokat egészen a kiemelt projekt zárásáig látta el. A kiemelt projekt szakmai feladatai és küldetése a „Legyen Jobb a […]

„A Gyerekesély program szerepe a drogprevencióban” – Mozdul a Gyerekesély kistérségi program Jánoshalmán
2015. szeptember 16. szerda, 13:30

A kistérség témaválasztásában egy helyi, de mondhatni országos szükségletre reagált, mert egyre nagyobb problémát jelent a fiatalok körében a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a drog megjelenése. A szakmai fórum megnyitását követően dr. Horváth Endre, projektmenedzser bevezető gondolataiban kiemelte, hogy ebben a projektben sokat tanulhattak egymástól, más kistérségektől és a célcsoporttól. Megköszönte a projektben végzett munkát a munkatársaknak, a döntéshozóknak és a partnereknek. Szarvasné Tompa Zsuzsanna, szakmai vezető felidézte a kezdeteket, a sikereiket, a jó gyakorlataikat, valamint szólt néhány elem fenntarthatóságát segítő tevékenységükről. A kerekasztal beszélgetés az egészségszemléletről, a drogprevenció szükségszerű aktualitásáról szólt. Farkasné Wodring Zsuzsanna rendőr őrnagy, vitaindító előadásában „Gondoskodó […]

„Kaptak-e esélyt a bihari gyerekek?” – Mozdul a Gyerekesély Kistérségi program Biharkeresztesen
2015. augusztus 28. péntek, 13:15

Biharkeresztesen a Művelődési Ház és a közösségi ház volt a színhelye a „Mozdul a Gyerekesély” kistérségi programjának. A szakmai fórum megnyitását követően Gyökös Zoltán projektmenedzser, felidézte a kezdeteket, sikereiket. A program sikerességéhez a lelkes munkatársak mellett jelentősen hozzájárult az önkormányzatokkal, kistérségi döntéshozókkal való segítő, megoldáskereső együttműködés. A kerekasztal beszélgetés a projekt működésének tapasztalatain belül a szakmaközi együttműködésre fókuszált. A vitaindító előadásokban három projektelem került kiemelésre, amelyeknek meghatározó szerepük volt a szakmaközi együttműködés kialakításában és a gyakorlat tartalmának folyamatos mélyítésében. Hallottunk a roma mentorok munkájáról, akik a kezdetektől élvezték a célcsoport bizalmát, segítették a családokat a mindennapi élettel kapcsolatos ügyintézésben, jelentős […]

Pályázati felhívás Biztos Kezdet Gyerekházat működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására
2015. január 6. kedd, 07:31

Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján pályázatot hirdet kapacitásbővítésre a Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására. A Kormányrendelet 4. § (4) bekezdés alapján az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul maradt vagy részben ellátatlanul maradt területekre, illetve kapacitásbővítésre külön is kiírható pályázat. A kapacitásbővítés jelen esetben azt jelenti, hogy azok a Biztos Kezdet Gyerekházak csatlakozhatnak új kapacitásaikkal a hazai rendszerbe, akik 2014. december 31-ig fejezik be uniós projektjüket, de eddig nem nyújtottak be pályázatot hazai finanszírozásra, illetve akik 2015. évben fejezik be a Társadalmi […]